Ben Kimim?

1995 yılında Ankara Keçiören’de öğretmen bir anne ve memur bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. 2013 yılında Fethiye-Kemal Mumcu Anadolu Lisesini, 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. 2017-18 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Deneysel Psikoloji alanında dersler aldım. 2018-19 Bahar dönemi itibariyle Çankaya Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Yüksek Lisans programına devam ediyorum. Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinde araştırmacı olarak görev yapıyorum.

Neler Yaptım?

Elektrofizyoloji ve nöropsikoloji konusundaki onlarca ‘katılımcılık’ tecrübem ve çeşitli ferdî çalışmalarımın yanı sıra;
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Beyin Görüntüleme Laboratuvarında staj yaptım,
“Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Bilişsel Bozukluk Hastaları ile Sağlıklı Yaşlı Bireyler için Oyun Türü Bilgisayar Destekli Bilişsel Egzersiz Programı (OBEP) Geliştirme Çalışması (BAP)” ve
“Farklı Kaynaklar, Farklı Yörüngeler: Üniversiteye Giriş Başarısında Ergene, Aileye Ve Sınıf Ortamına Ait Özelliklerin Boylamsal Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK)” başlıklı akademik projelerde araştırmacı olarak yer aldım.

Neler Yapabiliyorum?

WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği – IV), CAS (Cognitive Assessment System) ve Nöropsikolojik Dikkat Testleri Bataryası (Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi Türk Formu ve Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu) kullanarak 5-17 yaş arasındaki çocukların bilişsel yeteneklerini çeşitli boyutlarıyla ölçebiliyor ve değerlendirebiliyor, ardından bu değerlendirmeleri etik standartlara uygun protokollerle raporlayabiliyorum.

Bir göz izleme cihazı kullanarak kalibrasyon işlemleri gerçekleştirebiliyor, ardından katılımcıdan veri alabiliyorum.

Çeşitli marka ve modellerdeki donanımlarla fMRI çekimi yapabiliyor, elde edilen çekimi SPM yazılımı üzerinden analiz edebiliyorum.

Bir EEG çekimi için elektrotları 10-20 Sistemine göre konumlandırabiliyor, olası artefaktlar konusunda yeterli önlemi alabiliyor ve istatistiksel analizin raporlanması sürecine kadar her aşamayı tamamlayabiliyorum.

Neler Yapmak İstiyorum?

Özel ilgi alanlarım arasında deneysel yöntembilim, uygulama ve araştırma etiği, bilişsel sinirbilimleri, beyin-makine arayüzleri, olay-ilişkili potansiyeller ve elektrofizyoloji yer alıyor. Nihai hedefim özellikle bilgisayarlı işlemleme yöntemleri ile davranışsal psikoloji bilgilerini harmanlayan çalışmalarda uzmanlaşmak. Bu doğrultuda akademik bağlamda çalışmak istiyorum.